LUXEMBURG - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar 560 miljoen euro geïnvesteerd in Nederland.

Dat is 60 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de EIB vrijdag aan het ANP laten weten.

Het geld werd besteed aan vijf projecten in de transport- en energiesector en het midden- en kleinbedrijf. Verreweg het meeste geld, 400 miljoen euro, ging naar projecten voor het midden- en kleinbedrijf.

De EIB verstrekte verder een lening van 150 miljoen euro aan TenneT, de landelijke netbeheerder. TenneT gebruikt het geld voor de aanleg van een hoogspanningskabel tussen Wateringen en Beverwijk.

Deze nieuwe elektriciteitssnelweg moet niet alleen voorzien in de toenemende vraag naar energie in de Randstad, maar zal in de toekomst ook windmolenparken in de Noordzee met het Nederlandse net verbinden.

Investeringen

In de eerste helft van vorig jaar investeerde de EIB, die goedkope langetermijnleningen verstrekt voor projecten die passen in het EU-beleid, 500 miljoen euro in Nederland. Ook toen ging het vooral om investeringen in het midden- en kleinbedrijf.

De EIB investeerde de afgelopen 5 jaar in totaal 6,5 miljard euro in Nederland.