DEN HAAG - De prijzen van consumentenelektronica, zoals computers, camera's, audio, video en tv's, zijn op jaarbasis flink gedaald. 

De prijzen voor computerapparatuur gingen in een jaar tijd met 15 procent omlaag, die van tv's en aanverwante apparatuur met 10 procent.

Dit blijkt uit een overzicht van de sterkst gedaalde prijzen dat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

Volgens econoom Senne Janssen van het CBS heeft de prijsdaling verschillende oorzaken. ''De concurrentie is heel hevig in die sector, de spullen worden steeds goedkoper geproduceerd en er is sprake van vraaguitval.''

Die vraaguitval heeft volgens de CBS-econoom twee redenen: enerzijds het zwakke consumentenvertrouwen en anderzijds de afnemende koopkracht. ''Dit zijn luxeproducten. Als de inflatie 2,6 procent bedraagt en de lonen met 1,3 procent stijgen, is het duidelijk wat dat met de koopkracht doet.''

Mogelijk heeft het ook het feit dat mensen minder verhuizen sinds het uitbreken van de economische crisis ermee te maken. ''Dat is het moment dat mensen vaak nieuwe apparatuur aanschaffen.''