WASHINGTON - De Verenigde Staten behouden de hoogste waardering (AAA) van kredietbeoordelaar Moody’s.  

Het bedrijf voorziet wel nog steeds een mogelijke daling van die status in de komende 12 tot 18 maanden, omdat de Amerikaanse overheid nog altijd met enorme tekorten kampt.

Kredietbeoordelaars als Moody’s beogen met hun ‘ratings’ aan te geven hoe betrouwbaar een land is in het terugbetalen van rente en aflossingen op staatsleningen.

Moody’s had eerder gedreigd de status van de VS te verlagen, als het schuldenplafond niet zou worden verhoogd. 

Gevecht

Nu beide huizen van het Congres na een politiek gevecht akkoord zijn gegaan met een hogere toegestane staatsschuld, zijn acute betalingsproblemen afgewend. Het land zal echter ingrijpende maatregelen moeten nemen om een kredietwaardig imago te behouden.

Een andere invloedrijke kredietbeoordelaar, Standard & Poor's, stelde eerder dat de VS in de komende tien jaar 4.000 miljard dollar moeten besparen om een AAA-status te houden.

Alles over de schuldencrisis in ons nieuwsdossier