DEN HAAG - Anders dan verwacht heeft de economische crisis nauwelijks geleid tot een verslechtering van de leefbaarheid in Nederland.  

Dat blijkt uit het rapport Leefbaarheid in Balans, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld.

Het departement bracht de resultaten zaterdag naar buiten.

De economische malaise zorgde relatief voor een geringe stijging van de werkloosheid, waardoor achteruitgang in leefbaarheid werd beperkt.

Thema's

Om de kwaliteit van de leefomgeving in kaart te brengen zoomt het onderzoeksbureau in op diverse thema's.

Zo hebben de onderzoekers onder meer gekeken naar de stand van de woningvoorraad, de veiligheid in een bepaald gebied en het voorzieningenniveau. Per saldo zit Nederland als geheel in de klasse 'positief'.

Aandachtswijken

Tussen 2008 en 2010 heeft de groep aandachtswijken zich gemiddeld in gunstige zin ontwikkeld en dat geldt in het bijzonder voor delen van de wijken die in 2008 nog de grootste problemen hadden. De positieve trend geldt niet voor alle wijken afzonderlijk: in een aantal is de leefbaarheid de afgelopen twee jaar afgenomen.

Ongeveer 60 procent van bewoners van aandachtswijken woont in een buurt met leefbaarheidsproblemen en een op de vijf in een gebied met grote problemen. Landelijk gezien woont 5 procent van de Nederlanders in een gebied met een ongunstige leefbaarheid.

De vier grote steden laten gemiddeld een positieve tendens zien, al zijn de verbeteringen grotendeels op het conto van Rotterdam te schrijven.

Alles over de schuldencrisis in ons nieuwsdossier