DEN HAAG - De groentetelers smeken Brussel om toestemming voor een plan om het aanbod van komkommer, tomaat, paprika, aubergine en sla te beperken om zo de prijzen op peil te houden.

De belangenorganisatie LTO meldde vrijdag dat 95 procent van de telersverenigingen die groente afzetten aan groothandel en supermarkten het plan heeft ondertekend.

Dit staat op gespannen voet met regels over mededinging. De Nederlandse overheid staat er achter, maar een beslissing van de Europese Commissie blijft uit

De saladegroenten werden eerder, onterecht, gezien als de bron van besmetting met de gevreesde EHEC-bacterie. Het vertrouwen van de consument, met name in Duitsland, is echter nog niet hersteld.

Faillissementen

Volgens het Productschap Tuinbouw zijn de prijzen die de telers ontvangen met 50 procent gedaald door de EHEC-crisis en komen ze zwaar onder de kostprijs uit.

Er is al een aantal faillissementen gemeld en LTO zegt zelfs dat de voorziening van verse groenten volgend jaar in gevaar komt.