LISSABON - De vijf weken oude Portugese regering heeft donderdag haar eerste grote voorstel voor arbeidsmarkthervormingen voorgelegd aan het parlement. 

De regering wil goedkeuring krijgen voor het beperken van de compensatie die ontslagen werknemers krijgen.

Het voorstel is onderdeel van een lange lijst bezuinigingen en maatregelen die de regering heeft beloofd te treffen in ruil voor een noodlening van 78 miljard euro die verstrekt is door het Internationaal Monetair Fonds en de Europese partners.

Zo moet onder andere de overheidsschuld worden verminderd en moet de zwakke economie concurrender worden. Met de noodlening wordt voorkomen dat Portugal failliet gaat.

Strakke planning

Lissabon moet zich houden aan een strakke planning en wordt ieder kwartaal gecontroleerd door waarnemers van buitenaf. De uitbetaling van de lening kan worden opgeschort als Portugal zich niet aan de tijdsplanning houdt.

Werkgevers zeggen dat de inperking van de ontslagvergoeding helpt bij het verminderen van de werklooshied, omdat bedrijven nu medewerkers kunnen inhuren zonder het risico te lopen in de toekomst hoge ontslagvergoedingen te moeten betalen.

"Een bedrijf dat, vanwege een toename in de orders of het verkennen van nieuwe markten, meer medewerkers aanneemt, doet dat op dit moment niet, omdat de financiële last zo hoog is, dat bedrijven er maar van af zien", aldus Antonio Saraiva, voorzitter van de Confederatie van de Portugese Industrie.

Eroderen

Vakbonden menen echter dat de vermindering van de ontslagvergoeding de rechten van medewerkers eroderen en honderden mensen hielden voor het parlement een protestbetoging.

Aangezien de centrumrechtse regering een meerderheid in het parlement heeft is het vrijwel zeker dat de maatregelen worden goedgekeurd.

Lees alles over de schuldencrisis op de special