AMSTERDAM - Petroplus International wil de onbemande tankstations van Tango verkopen aan Kuwait Petroleum Nederland. De partijen hebben een intentieverklaring getekend en zijn in exclusieve onderhandelingen over de definitieve verkoopvoorwaarden.

De formele afronding van de transactie is afhankelijk van het verkrijgen van de officiele toestemming van de betreffende mededingingsautoriteiten.

Financiele details zijn niet bekendgemaakt.