FRANKFURT - De hoge koers van de euro heeft een negatief effect op de concurrentiepositie van de exporteurs in de eurozone. Dit heeft Jean-Claude Trichet, president van de Europese Centrale Bank (ECB), donderdag gezegd.

De export zal nog wel blijven groeien door de toename van de wereldhandel, aldus de bankpresident. Trichet sprak donderdag na afloop van de reguliere bestuursvergadering van zijn bank.

Die vergadering leverde geen wijziging van de rente voor de eurolanden op. De bank besloot het belangrijkste tarief, de herfinancieringsrente, te laten staan op 2 procent. Dat tarief geldt al sinds juni vorig jaar. Het besluit kwam niet onverwacht.

De financiële markten waren benieuwd naar wat Trichet te melden had. Ze zijn op zoek naar aanwijzingen voor wat de ECB gaat doen nu de koers van de euro zo hoog is.

De centralebankpresident zei verder dat de ECB niet echt blij is met sterke koersschommelingen op de wisselmarkten.

"Koersschommelingen zijn een deel van de ECB-analyse van prijsstabiliteit", aldus Trichet. Deze uitlating, gevoegd bij de opmerking over de nadelige effecten voor de export, kan erop duiden dat de ECB de koers van de euro te hoog vindt.

Het uitblijven van een concrete aanpak deed de Europese munteenheid echter in koers stijgen. De euro stond kort na Trichets uitlatingen op 1,2730 dollar. Daarvoor was dat 1,2630 dollar.

De bankpresident zei het huidige renteniveau passend te achten. Volgens een analist geeft dat aan dat de ECB niet "in een paniekreactie" iets gaat doen om de koersstijging van de euro in te dammen.

Woensdag was de euro in koers gedaald. De valutahandelaren liepen toen vooruit op de mogelijkheid dat Trichet zich bezorgd zou uitlaten over het tempo waarmee de koersstijging verloopt. Nu een dergelijke uitlating uitbleef, kon de koers weer omhoog gaan.

Volgens Trichet tonen de jongste gegevens aan dat de economie van de eurolanden zich aan het herstellen is. Het herstel zal in de loop van het jaar versnellen, aldus de bankpresident.

Hij noemde verder het jaar 2004 "cruciaal" wat betreft de begrotingsdiscipline in de eurolanden. Het gaat hem vooral om de versterking van de geloofwaardigheid. "Het stabiliteitspact vormt de basis van het vertrouwen".

In november besloten de Europese ministers van Financiën een artikel uit het stabiliteitspact te negeren door Frankrijk en Duitsland niet te bestraffen voor het overschrijden van het maximaal toegestane begrotingstekort. "We doen een dringend beroep op de ministers van Financiën om zich aan hun verantwoordelijkheden te houden", aldus Trichet.