DEN HAAG - Werkgevers gaan vaak slordig om met regels voor kinderen en jongeren met een vakantiebaantje.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de Arbeidsinspectie, waarbij vorig jaar 717 inspecties werden verricht in vooral de horeca, bij supermarkten en in de land- en tuinbouw.

In de horeca bleek 60 procent van de ondernemers zich niet te houden aan regels over werk- en rusttijden voor jongeren.

In de land- en tuinbouw bleek de helft van de bazen in de fout te gaan, met name door kinderen met gewassen te laten werken die korter dan twee weken daarvoor waren behandeld met beschermingsmiddelen.

Stilgelegd

Tijdens de controles werd twee keer het werk stilgelegd wegens acuut gevaar voor medewerkers. In totaal werden 55 boetes en 661 waarschuwingen uitgedeeld.

Bijna twee derde van de overtredingen had te maken met werk- en rusttijden. Boetes werden onder meer opgelegd, omdat jongeren te laat 's avonds aan het werk waren.

Verboden werk

Verder werden boetes opgelegd, omdat kinderen voor hen verboden werk deden. Daarbij gaat het om het zelfstandig werken aan een kassa, het bedienen van industriële afwasmachines of kinderen in een kas waar ze bloot kunnen staan aan gewasbeschermingsmiddelen.

Dit jaar besteedt de Arbeidsinspectie in voorlichting extra aandacht aan werken met jeugd. Volgens de overheid is een bijbaantje voor 13- tot 18-jarigen goed om werkervaring op te doen, maar gelden er strenge regels ter bescherming van hun gezondheid, ontwikkeling en schoolprestaties.

Onbegrijpelijk

FNV Jong vreest voor de veiligheid van vakantiewerkers. De jongerenvakbond noemt het onbegrijpelijk dat het kabinet bij bezuinigingen op het overheidsapparaat ook wil besparen op de Arbeidsinspectie.

Van de jongeren die op school zitten of studeren, heeft ongeveer twee derde een bijbaan of vakantiebaan. Een derde van hen werkt in de detailhandel als winkelbediende, vakkenvuller of kassamedewerker.

Verder werkt de jeugd veel in de horeca, land- en tuinbouw, als schoonmaker in de thuiszorg en als krantenbezorger.

Later

Jongeren van 15 jaar mogen binnenkort in vakantietijd tot later op de avond werken. Vanaf 1 augustus mogen 15-jarigen tot 21.00 uur aan de slag, terwijl ze nu nog volgens de wet niet na 19.00 uur mogen werken.

Een woordvoerster van de Arbeidsinspectie maakte de verruiming bekend. De reden hiervoor is dat jongeren tegenwoordig ''realistischer en mondiger zijn''. Hierdoor worden ze beter in staat geacht zelf te bepalen tot hoe laat ze kunnen werken.

Acht uur

Een 15-jarige mag op een niet-schooldag en in vakantietijd maximaal acht uur werken. Maar op een schooldag mogen leerplichtige kinderen niet meer dan twee uur aan de slag. Ook mag de 15-jarige op een schooldag niet voor 7.00 uur en niet na 19.00 uur werken.

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie bleek donderdag nog dat veel overtredingen met vakantiewerkers in de horeca vorig jaar te maken hadden met 15-jarigen die na 19.00 uur werkten.