AMSTERDAM - De meeste ziekenhuisdirecteuren verdienden in 2010 nog steeds meer dan de balkenendenorm van 190 duizend euro per jaar.

 Dat concludeert het Financieele Dagblad woensdag op basis van onderzoek in de jaarverslagen van de ziekenhuizen. Gemiddeld verdiende de bazen van ziekenhuizen ruim 240 duizend euro per jaar.

Ruim negentig procent van de directeuren kwam boven het maximale bedrag uit dat bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen verdienen. Dat is evenveel als in 2009.

Ook de door de branche zelf gestelde maximale beloning wordt door veel directeuren overschreden. Veertig procent verdient meer dan de 247 duizend euro die toegestaan is voor directeuren van complexe instellingen of van ziekenhuizen die in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld zijn.

Code

De vereniging van zorgbestuurders NVZD erkent in de krant dat de eigen voorschriften nog niet goed worden nageleefd. "Maar de code is nog nauwelijks in werking," verdedigt voorzitter Ruud Lapré. "Hij moet nog toegepast worden."

Volgens hem zitten ziekenhuizen nog vast aan veel oude contracten. Lapré pleit wel voor opname van de code in wetgeving, zodat deze 'meer legitimiteit krijgt en dus dwingender wordt'.

Winstmarge

Uit de jaarverslagen blijkt verder dat de resultaten van de meeste ziekenhuizen afgelopen jaar postief waren. Gemiddeld was de winstmarge twee procent. Ziekenhuizen zouden echter nog onvoldoende voorbereid zijn op slechtere jaren.

Gemiddeld bedroeg het eigen vermogen van de ziekenhuizen veertien procent van het balanstotaal. De sector heeft zelf eerder gesteld dat vijftien procent het minimum is.