DUBLIN - Ierland is goed gefinancierd. Het herstelprogramma van het met grote schulden worstelende land ligt op schema en recente ontwikkelingen wijzen op herstel van de groei dit jaar.

Deze uitspraken deden het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank donderdag in een gezamenlijk verklaring.

Vertegenwoordigers van het IMF, de Europese Commissie en de ECB bezochten afgelopen week het land om de voortgang van Ierland in kaart te brengen.

Het land ontving van de Europese landen en het IMF een steunpakket van 85 miljard euro. Dit geld wordt dit en volgend jaar verstrekt.

Bescheiden

De waarnemers verwachten een bescheiden economische groei in Ierland dit jaar. Die groei zal in 2012 en daarna verder versterken. Een sterke export moet de aanjager van de groei zijn, aangezien de vraag in eigen land verder zal inkrimpen, aldus de partijen.

Ierland moeten zich wel blijven inspannen om de doelstellingen te halen om zo mogelijke besmetting naar andere landen te beperken, zo waarschuwden de waarnemers.

Spanningen

''Spanningen op de obligatiemarkten escaleerden tijdens het bezoek, maar het financieringsprogramma vangt deze schok op de Ierse economie en de overheidsfinanciën op. Daarom is stringente uitvoering van het beleid belangrijk om mogelijke besmetting te beperken.''

De drie partijen verwachten dat het begrotingstekort van Ierland lager zal zijn dan 10,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2011.

Plan

Later dit jaar zal een plan worden gelanceerd hoe Ierland het begrotingstekort in 2015 zal hebben teruggebracht onder het streefcijfer van 3 procent van het bbp.

Op basis van deze beoordeling kan Ierland weer een volgende betalingstranche van 4 miljard euro tegemoet zien.

Lees alles over de Schuldencrisis op onze special