AMSTERDAM - Oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal stelt dat harde confrontaties over het pensioenakkoord binnen de vakbeweging bij het werk horen, maar dat dit ook zo ver kan gaan dat de belangen van de achterban uit het oog worden verloren.

Dat schrijft hij samen met de voormalig algemeen secretaris en de oud-penningmeester van de FNV in een ingezonden stuk dat woensdag in dagblad Trouw staat.

Volgens hem slaat de stelling dat het tussen de sociale partners overeengekomen pensioenakkoord niet beter uitpakt dan de plannen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), de plank behoorlijk mis. ''Er komt echt geen casino-pensioen.''

Welvaartsvast

De Waal meent dat iedereen veel beter af is met een pensioen dat is gebaseerd op het akkoord dat er nu ligt. ''Er is door de onderhandelaars geknokt voor een AOW die welvaartsvast, flexibel en toekomstgericht is.''

Veel beter dan wat Kamp in petto had, vindt De Waal. ''Kamp wilde de AOW-leeftijd kaal verhogen, fors bezuinigen op het aanvullend pensioen en verder alles laten zoals het is.''

Omdat het pensioendossier ingewikkeld is en niemand in de toekomst kan kijken, is het volgens De Waal ''een koud kunstje'' om mensen met termen als 'casino-pensioen' de stuipen op het lijf te jagen.

Balans

Een van de goede dingen aan het akkoord vindt De Waal dat elke sector of onderneming zelf de balans tussen zekerheid en risico's kan kiezen. ''Iedereen moet zich heel goed realiseren dat de afspraken die nu zijn vastgelegd, een raamwerk inhouden waarbinnen nog veel moet worden uitgewerkt.''

''Doe niet alsof een 'slikken of stikken' dictaat wordt opgelegd. Daarvan is geen sprake.'' De Waal roept op het verstand te gebruiken. ''En vermijden dat het enige resultaat dat bereikt wordt het aannemen van het wetsvoorstel van de minister is. En daar betalen de leden dan uiteindelijk de rekening voor.''