Na correctie van seizoenseffecten komt de laatste kwartaalgroei op 0,0 procent.

VOORBURG - De Nederlandse economie groeide in 2001 veel minder dan in de voorgaande jaren. De economische groei bleef steken op 1,1 procent. Het laagste cijfer sinds 1993.

In het vierde kwartaal was de groei nog maar 0,4 procent. Vooral door de sterke terugloop van de toename van de export en consumptie. Na correctie van seizoenseffecten komt de laatste kwartaalgroei op 0,0 procent. Dit betekent dat Nederland net niet in een recessie is beland.

Consumenten zijn flink gaan sparen. De tegoeden op spaarrekeningen namen vorig jaar met 18 miljard euro toe. Een jaar eerder was die toename slechts 4 miljard euro. Destijds waren de vrije besparingen negatief. Dat wil zeggen dat de groei van het spaartegoed te danken was aan rentebijschrijvingen.

Opvallend is dat de economische groei in 2001 terugliep terwijl de werkloosheid afnam. "De arbeidsmarkt loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. De arbeidsproductiviteit is in 2001 met 1 procent afgenomen. Dat is uniek. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dit niet meer voorgekomen. Werkgevers denken dat het snel beter gaat, dus houden ze hun mensen binnen. Tenslotte was er nog niet zo lang geleden een tekort aan arbeidskrachten."

Het CBS heeft ook gekeken naar de effecten van de aanslagen op september in de Verenigde Staten. "Die komen niet dramatisch terug in de cijfers", meent Keuning. "Natuurlijk hebben de luchtvaartmaatschappijen en de reisorganisaties de effecten gevoeld, maar de consumptie in het vierde kwartaal heeft het goed gedaan. Het beeld is niet zo somber als gedacht."