AMSTERDAM - Het personeelstekort in de zorgsector dreigt binnen vier jaar opnieuw op te lopen. Dit komt doordat meer mensen een beroep doen op de zorg en de vraag naar zorg complexer wordt. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging.

Het onderzoek is uitgevoerd door NIVEL en Prismant. Zij verwachten dat de vraag naar zorg tussen 2003 en 2007 jaarlijks stijgt met 1,6 procent. De onderzoekers houden hierbij onder meer rekening met de groei en toenemende vergrijzing van de bevolking. Ook is gelet op de ontwikkelingen in het aanbod van de zorg.

Het aanbod van personeel blijft achter bij de vraag naar zorg. Het tekort kwam vorig jaar uit op ongeveer 1 procent. De verwachting is dat dit de komende vijf jaar nauwelijks 5 procent toeneemt, waar volgens de onderzoekers een groei van minimaal 8 procent noodzakelijk is.

Als de komende jaren niet geïnvesteerd wordt, ontstaat een 'kwalitatieve kloof' tussen vraag en aanbod, blijkt uit het onderzoek. Zo zijn er weliswaar voldoende 'handen aan het bed', maar bestaat deze groep vooral uit mensen die onvoldoende zijn geschoold . De kloof dreigt met name de sector verpleeg- en verzorgingshuizen te treffen, vrezen de onderzoekers.