DEN HAAG - Het is ''niet acceptabel dat mensen zich onvindbaar maken voor de overheid en tegelijkertijd wel een uitkering van diezelfde overheid ontvangen''.

Dat schrijven de ministers Henk Kamp van Sociale zaken en Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken aan de Kamer.

Kamp zal daarom de uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank verzoeken de uitkeringsgerechtigden die bij de gemeente als 'Vertrokken onbekend waarheen' staan geregistreerd, aan te schrijven.

Ze moeten te lezen krijgen dat hun uitkering wordt gestopt als zij hun registratie bij de gemeente niet snel op orde brengen.

Nieuwe aanvragen

Bij nieuwe aanvragen wordt de uitkering niet in behandeling genomen als mensen geregistreerd staan als 'Vertrokken onbekend waarheen'.

Voorts wil Kamp regelen dat van alle uitkeringsgerechtigden met deze status de uitkering tijdelijk wordt opgeschort totdat de registratie op orde is.

In de nadere uitwerking van bovenstaande zal bekeken worden hoe rekening wordt gehouden met omstandigheden die buiten de macht van de burger liggen, belooft Kamp.