AMSTERDAM - Het economische herstel houdt aan, maar blijft zwak, stelt het Economisch Bureau van ING donderdag in een rapport. Ook verandert het herstel enigszins van karakter.

De positieve invloed vanuit het buitenland neemt af terwijl de bedrijfsinvesteringen wat op gang komen.

Onder meer de ramp in Japan en de gestegen prijzen van grondstoffen drukken de wereldhandel. Voor Nederland is dat van invloed, aangezien de export de belangrijkste kracht is achter het economisch herstel.

ING voorziet dat Nederlandse ondernemers de economie de komende tijd meer impulsen gaan geven, doordat zij steeds meer investeren in bijvoorbeeld computers, machines en vervoersmiddelen.

De consument haakt nog niet aan bij het economisch herstel. Pas in 2012 lijkt het koopklimaat wat te verbeteren, aldus ING.