AMSTERDAM - Het kabinet heeft volgens de FNV het najaarsakkoord over het bevriezen van de lonen de laatste weken op losse schroeven gezet. De verhouding met de vakbeweging is verziekt, vindt FNV-voorzitter L. de Waal. Als het vertrouwen niet wordt hersteld, overweegt de vakcentrale "een eigen weg te gaan rond de loonontwikkeling".

"Of ons akkoord de komende maanden overleeft? De tijd zal het leren. Mijn achterdocht naar de betrouwbaarheid van dit kabinet groeit als ik de uitlatingen van De Geus (minister van Sociale Zaken) over de WAO hoor. Als ik de VVD en Brinkhorst (minister van Economische Zaken) hoor over de WW", aldus De Waal maandag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

De VVD wil de duur van de WW-uitkering fors bekorten. De maximale werkloosheidsuitkering kan van de regeringspartij omlaag van vijf jaar naar achttien maanden. Ook Brinkhorst wil de discussie beginnen over het beperken van het recht op WW.

De Waal roept het kabinet op zich te houden aan de afspraak, dat het adviezen van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de WW dit voorjaar nog afwacht.

"Heeft de toezegging om de adviezen van de SER 'zwaar te laten wegen' werkelijk betekenis? Of veegt het kabinet er opnieuw zijn derrière mee af, zoals eerder met een WAO-advies?"

Hij vervolgt: "Als er geen wezenlijke veranderingen komen in de komende maanden, zal blijken dat het akkoord een historische vergissing van dit kabinet was, omdat het de verhoudingen in Nederland definitief met zijn onbetrouwbaarheid heeft verpest."

De verhouding tussen het kabinet en de FNV is volgens De Waal dermate verziekt dat de vakcentrale samen met andere maatschappelijke organisaties tot 'de Nieuwe Dialoog' oproept. "Of we maken afspraken hoe we met elkaar omgaan en onze verantwoordelijkheden kunnen delen. Of we belanden in een guerrilla die uiteindelijk verwoestend zal uitwerken op de arbeidsverhoudingen en de maatschappelijke verhoudingen."

De FNV-voorzitter ontkent met klem dat het najaarsakkoord betekent dat de vakcentrale zich achter het kabinetsbeleid schaart. Integendeel, de FNV vindt de "bezuinigingen op de gezondheidszorg weerzinwekkend" en "huivert bij de discussies over de toekomst van islamitische scholen".

De Waal heeft verder zware kritiek op de manier waarop het kabinet omgaat met het begrip marktwerking. "Marktwerking binnen publieke grenzen die toegankelijkheid en kwaliteit bewaken, dat is iets anders dan blind op de markt vertrouwen en zo je bezuinigingen halen", aldus de FNV-voorzitter.