BRUSSEL - Landen moeten de verplichte doorbetaling van werknemers met wachtdienst kunnen omzeilen, vindt Europees commissaris Diamantopoulou van Arbeid. De betaling voor 'slaapdiensten' van bijvoorbeeld artsen en brandweerlieden vloeit voort uit een omstreden arrest van het Europees Hof van vorig jaar.

Volgens Diamantopoulou komt onder meer de gezondheidszorg van enkele landen waaronder Nederland in de problemen als het arrest (vonnis) van het Hof letterlijk in alle gevallen wordt overgenomen.

Het Hof oordeelde dat alle uren die een werknemer op zijn werk moet zijn, meetellen als arbeidstijd. Dus ook de uren waarop een arts in een ziekenhuis 's nachts een eigen kamertje krijgt om te slapen zolang er geen patiënten zijn.