DEN HAAG - FNV Bouw weet nog steeds niet of de vakbond het pensioenakkoord positief, dan wel negatief gaat voorleggen aan de leden in het FNV-referendum.

De tegemoetkoming die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maandag deed aan mensen die op hun 65e willen stoppen met werken, is volgens de bond een klein zetje in de goede richting, maar nog niet genoeg om de bouwvakkers, de timmermannen en de metselaars over de streep te halen.

Dat schrijft FNV Bouw-voorzitter John Kerstens in een brief die dinsdag aan de Tweede Kamer is verstuurd.

De vakbond dringt er bij de parlementariërs op aan om mensen met zware beroepen in de nieuwe pensioenplannen te ontzien en het mogelijk te maken dat zij in de toekomst op hun 65e kunnen stoppen met werken, zonder daarvoor koopkracht te moeten inleveren.