DEN HAAG - Organisaties die de belangen behartigen van gedupeerde consumenten moeten zich voortaan schikken naar een nieuwe gedragscode.

De zogenoemde claimcode is de uitkomst van een zelfreguleringsinitiatief en werd dinsdag gepresenteerd aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).

De gedragscode stelt eisen aan onder meer de samenstelling van de besturen van organisaties, de zogenoemde claimstichtingen.

Zo zouden de besturen van deze organisaties moeten bestaan uit minimaal drie leden, van wie er ten minste één een juridische achtergrond dient te hebben. Daarnaast moet elke stichting een raad van toezicht benoemen die de bestuurders gaat controleren.

Onafhankelijk

''De bestuursleden moeten onafhankelijk van elkaar opereren, en mogen behalve een onkostenvergoeding geen beloning ontvangen."

"Voor uitvoerende werkzaamheden moeten externe personen worden ingeschakeld om belangenverstrengeling te voorkomen'', aldus Rob Polak, lid van de Commissie Claimcode die de gedragsnormen heeft opgesteld.

Disciplinerende werking

De claimcode is juridisch niet bindend, maar de commissie verwacht dat er een sterke disciplinerende werking vanuit zal gaan. Binnenkort wordt een driekopppige monitoringscommissie ingesteld, die moet gaan toezien op de naleving.

''Als de commissie partijen die de claimcode schenden, met naam en toenaam opsomt, kan dat een preventieve en waarschuwende werking hebben, ook naar consumenten toe'', aldus commissielid Jurjen Lemstra.