BRUSSEL - Nederland krijgt 218 miljoen euro terug uit Brussel. Het gaat om geld dat is overgebleven op de EU-begroting van 2010, om boetes die door Brussel zijn uitgedeeld wegens inbreuken op de Europese mededingingsregels en om rente voor te late betalingen.

In totaal gaat er 4,5 miljard euro terug naar de lidstaten. Daarvan bestaat 2,7 miljard uit niet-besteed begrotingsgeld, de rest uit boetes en andere inkomsten.

De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft maandag ingestemd met de teruggave. Volgende week moet het voltallige Europarlement er nog over stemmen, maar dat is naar verwachting een formaliteit.

Het bedrag van 218 miljoen dat Nederland terugontvangt, wordt in mindering gebracht op de Nederlandse bijdrage voor de EU-begroting van dit jaar.