DEN HAAG - Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het zit met de koopkracht van mensen die straks toch op hun 65e willen stoppen met werken wanneer de AOW-leeftijd is verhoogd naar 66 of 67 jaar.

Het Centraal Planbureau heeft wel berekend dat iemand dan voor de rest van zijn leven 6 tot 7 procent koopkracht verliest. Maar op 65-jarige leeftijd zijn grotere, negatieve effecten mogelijk.

FNV Bondgenoten had berekend dat mensen die straks op hun 65e ophouden met werken, in de periode tot de dan geldende pensioenleeftijd er in AOW wel 15 tot 25 procent op achteruit zouden gaan.

Het CPB noemt die voorbeelden tot vreugde van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en vakcentrale FNV ''niet realistisch''. Maar de FNV blijft zich zorgen maken om de negatieve inkomenseffecten die dan kunnen optreden.

De vakcentrale wacht dan ook nog op ''aanvullende voorstellen'' van Kamp om die effecten ''deels weg te poetsen''. Het CNV vindt het ''ongelukkig'' dat het CPB daar niet op heeft gewacht en nu met onvolledige cijfers komt.

Negatief advies

FNV Bondgenoten blijft erbij dat het voor mensen met een laag inkomen heel moeilijk wordt er nog voor te kiezen met 65 jaar te stoppen met werken wanneer in 2020 de officiële pensioenleeftijd 66 jaar is geworden.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) hebben ook mensen met een laag inkomen die lang hebben gewerkt doorgaans voldoende aanvullend pensioen opgebouwd om die keuze te maken.

De vakbond bestrijdt dit en zal het pensioenakkoord dat werkgevers, vakbeweging en kabinet hebben gesloten met een negatief advies aan zijn leden voorleggen.

Geen oplossing

''Er zijn vele mensen die geen of maar heel weinig pensioen opbouwen'', aldus Willem Noordman, hoofdbestuurder van Bondgenoten. Het scheelt hun vooral in de periode tot zij de officiële AOW-leeftijd hebben bereikt heel wat AOW.

''Want in die periode gelden zij voor de Belastingdienst nog als werkende en moeten zij nog AOW-premie betalen.''

Zij kunnen volgens het CPB dat gat wel vullen door aanvullend pensioen naar voren te halen, maar Noordman vindt dat voor mensen met een laag inkomen geen oplossing. ''Het is een flink gat en zij moeten om eerder te stoppen met werken toch al pensioen naar voren halen.''

Van tafel

De PvdA wijst erop dat de CPB-cijfers nog niet duidelijk maken wat de koopkrachteffecten zijn voor de mensen met lage inkomens. De partij zal het pensioenakkoord onder andere hierop beoordelen. Voor de SP is het akkoord nu ''definitief van tafel'' en ook GroenLinks vindt het niet aan de eisen voldoen.