DEN HAAG - Een kwart van de verzekeraars in Nederland voldoet nog niet aan een of meerdere onderdelen van de gedragscodes.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde rapportage van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv).

Het Verbond van Verzekeraars wil de verzekeraars die nog niet aan de eisen voldoen, stimuleren hun verantwoordelijkheid alsnog te nemen.

''Voor deze verzekeraars is er werk aan de winkel'', zei algemeen directeur Richard Weurding. ''Maar ik verwacht dat zij bij de volgende jaarrapportage positief scoren op alle gestelde eisen van zelfregulering.''

Volgens Weurding neemt het verbond daarbij ook zijn eigen verantwoordelijkheid. ''Wij gaan bijeenkomsten organiseren om de toepassing en naleving van gedragscodes en bedrijfsregelingen verder te stimuleren.''

Klachtenbehandeling

Tijdens het onderzoek wordt onder meer getoetst of verzekeraars zich houden aan de richtlijn klachtenbehandeling. ''Dat betekent bijvoorbeeld dat het voor een klant duidelijk moet zijn waar hij terechtkan met zijn klacht'', zei een woordvoerster van het verbond. Verder wordt gekeken of de productwijzers in orde zijn.

De Stv is opgericht om bij te dragen aan het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsbranche. De stichting doet in opdracht van het Verbond van Verzekeraars jaarlijks een onafhankelijke toets op de naleving van de gedragscodes onder Nederlandse verzekeraars.