DEN HAAG - De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 2 procent en in 2012 met 1,75 procent.

De werkloosheid blijft afnemen en komt volgend jaar gemiddeld uit op 4 procent. Dat blijkt dinsdag uit een nieuwe conceptraming van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het CPB komt de economische groei vooral voor rekening van de uitvoer. Onder meer de consumptie van gezinnen levert dit en volgend jaar een (kleine) bijdrage aan de groei.

De bestedingen van de overheid doen dit per saldo niet.

Onderstaande grafiek geeft bijdrage van verschillende sectoren aan de economische groei in Nederland weer. De cijfers zijn afkomstig van het CPB.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Verwachtingen beter

De verwachtingen over de economie zijn iets beter dan bij de vorige CPB-raming, in maart. Toen rekende het instituut op een economische groei van 1,75 procent in 2011 en 1,5 procent in 2012. De verwachtingen voor de werkloosheid zijn wel gelijk gebleven ten opzichte van toen.

Het begrotingstekort daalt naar verwachting van 5,4 procent in 2010 naar 2,2 procent in 2012. De verwachting voor volgend jaar werd door het CPB in maart ook al uitgesproken. Vorige maand liet minister Jan Kees de Jager (Financiën) weten dat het tekort op de overheidsbegroting dit jaar naar verwachting 3,6 procent bedraagt.

Grote onzekerheid

Net als in maart wordt er door het CPB gewezen op de grote onzekerheid rond de raming. Onder meer de schuldencrisis in Europa kan de (Nederlandse) economische groei remmen. Verder zijn eventuele gevolgen van de Arabische wereld ''hoogst onvoorspelbaar''.

In een reactie sprak minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) van ''een redelijk positief beeld''. ''Het aantrekken van de economische groei en de export is een goed teken en een indicatie dat het vertrouwen in onze economie toeneemt. De problemen in bijvoorbeeld Griekenland blijven alleen een onzekere factor.''

De Jager

''De ramingen van het CPB laten zien dat ook in deze tijden van bezuinigingen de economie aantrekt. We zijn dus op de goede weg'', concludeert minister De Jager.

''Maar uit de cijfers blijkt ook dat de overheidsfinanciën nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis. Nog iedere dag geven we 60 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt en bovendien zorgt de situatie in Griekenland voor extra onzekerheid. Kortom, de eerste stappen zijn gezet, maar de weg is nog lang.''