UTRECHT - Het pensioenakkoord leidt mogelijk tot poortacties in de metaal. Vakbondsbestuurder Jan Berghuis van FNV Bondgenoten heeft dat maandag laten weten na een bijeenkomst met circa 70 kaderleden.

Daar zegden de aanwezigen het vertrouwen op in FNV-voorzitter Agnes Jongerius en de overige leden van het federatiebestuur van de FNV, die met werkgevers en kabinet het pensioenakkoord zijn overeengekomen.

Bondgenoten, de grootste bond van de FNV, is tegen het akkoord en heeft een eigen pensioenplan gepresenteerd. De kaderleden uit de metaalsector willen hun collega's mobiliseren vóór dit plan en tegen het pensioenakkoord tussen de vakcentrales, de werkgevers en het kabinet.

Vrijdag vergadert de bondsraad van Bondgenoten en dan zal vanuit de metaalsector de motie tegen het federatiebestuur worden ingediend, aldus Berghuis.

Het bondsbestuur van Abvakabo FNV vergadert dinsdag over het pensioenakkoord. Het moet nog bepalen of het akkoord met een negatief of positief advies wordt voorgelegd aan de leden. Op de site van de ambtenarenbond staan veel negatieve reacties van leden op het akkoord.