ROTTERDAM - Klimaatverandering kan de komende decennia grote gevolgen hebben voor de binnenvaart op de rivieren.

In het meest extreme scenario stijgen de transportprijzen in de periode tot 2050 met 9 tot 23 procent door extreem lage en hoge waterstanden in de Rijn en neemt het aandeel van het transport over de rivieren met 8 procent af. In de meest droge periode in de zomer zelf met 28 procent.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek in het kader van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, waaraan een consortium meewerkte van onder andere Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Arcadis, TU Delft en TNO.

Het spoorvervoer profiteert met 88 procent het meest van de afname van het vervoer met binnenvaartschepen, 12 procent verschuift naar het wegtransport.

Intensiever onderhoud

Om de gevolgen van klimaatverandering voor de binnenvaart zoveel mogelijk te beperken, denken de onderzoekers onder meer aan intensiever onderhoud van de vaarwegen.

Op lange termijn zouden extra stuwcomplexen in de Rijn en het aanpassen van de vaardiepte van schepen soelaas kunnen bieden.