BRUSSEL - Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben nog geen overeenstemming over het aanscherpen van de sancties voor eurolanden die de begrotingsregels aan hun laars lappen.

De gesprekken zitten vast op één punt: het Europarlement wil dat de Europese Commissie zelf kan beslissen om een sanctieprocedure in gang te zetten, waarna de lidstaten dat besluit alleen bij meerderheid kunnen tegenhouden. Duitsland en Frankrijk voelen niets voor deze aanpak.

CDA-Europarlementariër Corien Wortmann heeft dat vrijdag gezegd. Zij leidt namens het Europarlement de onderhandelingen met de lidstaten. Woensdag moet er een akkoord zijn, want dan stemt het Europarlement over het nieuwe pakket maatregelen.

Coördinatie

De lidstaten werden het daar eerder over eens. Het gaat niet alleen om regels die ervoor moeten zorgen dat eurolanden hun begrotingstekort en staatsschuld beter in de hand houden, maar ook om meer economische coördinatie tussen de eurolanden.

Het geheel van afspraken moet voorkomen dat er in de toekomst opnieuw eurolanden in financiële problemen raken en bij de rest om hulp moeten aankloppen, zoals Ierland, Portugal en vooral Griekenland is overkomen.

Groen licht

Nu kan de Europese Commissie 'eurozondaars' pas aanpakken als een meerderheid van de lidstaten daarvoor groen licht heeft gegeven. Het Europarlement wil dat omdraaien: de Europese Commissie moet kunnen ingrijpen tenzij een meerderheid van de lidstaten zich daartegen verzet.

Nederland zou daar geen bezwaar tegen hebben, maar Duitsland en Frankrijk hebben vooralsnog geen zin om de regie te veel uit handen te geven aan de Europese Commissie.

De EU-ministers van Financiën buigen zich maandag opnieuw over de kwestie.