BRUSSEL - Frankrijk en Duitsland willen snel een oplossing voor de financiële problemen van Griekenland. Beide landen trekken één lijn.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dat vrijdag gezegd bij een ontmoeting met de Franse president Nicolas Sarkozy in Berlijn. Volgende week is er een EU-top in Brussel, waar zeker over Griekenland wordt gesproken.

Duitsland en Frankrijk willen alles doen om de stabiliteit van de euro te verzekeren, zei Merkel. Ze onderstreepte dat een bijdrage van de private sector nodig is in een nieuw hulppakket voor Griekenland.

De Grieken hebben vorig jaar een lening van 110 miljard toegezegd gekregen van EU en Internationaal Monetair Fonds (IMF), die in delen wordt uitbetaald.

Naar verwachting zullen de ministers van Financiën van de eurolanden komende dagen het licht op groen zetten voor het volgende deel, een bedrag van 12 miljard.

Extra steun

Daarnaast heeft Griekenland extra steun nodig van naar verluidt circa 80 miljard. Diverse eurolanden, waaronder Nederland, willen dat banken, verzekeraar en pensioenfondsen die in Griekenland leningen hebben uitstaan ook een bijdrage leveren.

Niet alleen Merkel en Sarkozy vinden dat het om een vrijwillige bijdrage moet gaan van de private sector. Dat is ook het standpunt van minister Jan Kees de Jager van Financiën. De vrees bestaat dat anders andere eurolanden die in problemen verkeren ook hulp van de private sector gaan eisen.

De Jager zei eerder deze week te verwachten dat het nog wel even duurt voor er overeenstemming is voor een extra lening aan Griekenland.

Rutte

Premier Mark Rutte juicht het toe dat Frankrijk opgeschoven is naar het standpunt van Duitsland en Nederland over de vrijwillige deelname van de private sector bij het financieel ondersteunen van Griekenland.

Rutte wees er vrijdag na afloop van de ministerraad op dat Frankrijk tot voor kort een bijdrage van de private sector nog afwees.

Rutte en minister Jan Kees de Jager (Financiën) benadrukten dat het geen halszaak is om volgende week in Europa een akkoord te bereiken over nieuwe financiële steun aan Griekenland. ''Beter een goed besluit, dan een snel besluit'', aldus Rutte.