DONGEN - De prijs van vlees is in 2001 met 9 procent gestegen. In totaal gaven Nederlandse huishoudens 2,35 miljard euro uit aan vlees, terwijl de afzet niet steeg. De prijs van varkensvlees ging met 15 procent omhoog. Daardoor verkocht de detailhandel 7 procent minder in kilo's.

De belangrijkste oorzaak voor de prijsexplosie is de MKZ-crisis. "In de eerste helft van het jaar was er minder aanbod", aldus onderzoeker J. Holla van bureau GfK Panelservices. "Dat heeft zijn weerslag op de prijs". Het onderzoek is gedaan onder 4400 huishoudens.

Nederlanders hebben hun heil vooral gezocht in kip- en kalkoenproducten. De afzet van kip klom met 6 procent en die van kalkoen met 11 procent. De huishoudens gaven daarvoor 496 miljoen euro uit dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar 2000.

Ook in vleeswaren was deze ontwikkeling goed terug te zien. Consumenten spendeerden 1,1 miljard euro aan de plakjes voor op de boterham, een sprong met 7 procent. De afzet in kilo's daalde met ,5 procent. Uitzondering op de regel was de verkoop van kip- en kalkoenproducten. Er ging 10 procent meer van deze vleeswaren over de toonbank.