UTRECHT - Politievakbond ACP is teleurgesteld over het pensioenakkoord en legt de plannen met een negatief advies voor aan de leden. Dat zei de voorzitter van de CNV-vakbond Gerrit van de Kamp woensdag.

Een woordvoerder van de ACOM, de CNV-bond voor militair personeel, zei dat deze bond het eens is met de argumenten die de ACP aanvoert tegen het akkoord.

De zware beroepen komen er in het kersverse akkoord slecht van af, vindt ACP. De regelingen voor vervroegd pensioen ziet hij nagenoeg sneuvelen. ''Onze sector wordt extra zwaar getroffen.'' Ook vindt Van de Kamp dat de risico's te veel voor rekening komen van de werknemers.

Vervroegd uittreden

CNV-voorzitter Jaap Smit betreurt de argumentatie van Van de Kamp. ''Ik denk dat hij het akkoord niet goed begrepen heeft.'' Smit wijst erop dat er in het akkoord juist wel afspraken zijn gemaakt over vervroegd uittreden.

Bovendien stelt hij dat er aan de cao-tafel nog genoeg ruimte is om afspraken te maken over risicodeling. ''Van de Kamp moet het akkoord nog maar eens goed lezen'', aldus Smit.

Ruimte

Ook vakbond De Unie maakt zich zorgen over het akkoord. Volgens het akkoord is er ruimte om aan de cao-tafel nog nadere afspraken te maken, maar die zien zij nauwelijks. Een deel van hen wijst het akkoord daarom keihard af.

''De afspraken over het aan het werk houden van ouderen stellen niet veel voor'', aldus Rob Kars, directeur van Unie Services, de werkmaatschappij die namens De Unie en andere MHP-bonden onder meer cao-overleg voert. Hij wijst erop dat zulke afspraken op centraal niveau met de koepelorganisaties nog nooit effect hebben gesorteerd. ''Je kan een kruidenier niet verplichten iemand van 60 jaar in dienst te nemen.''

Negatief advies

Ook vakcentrale FNV zit met een dwarsligger in de maag. De grootste bond, FNV Bondgenoten, wil het plan eveneens met negatief advies voorleggen aan de leden, mits de bond meedoet aan het FNV-referendum.

ACP is met krap 24.000 leden lang niet zo'n grote speler als Bondgenoten, dat bijna een half miljoen leden heeft.

Kamp

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) deelt ''het wantrouwen'' van FNV Bondgenoten over het pensioenakkoord niet. Kamp zei woensdag dat in de praktijk bewezen is dat pensioenbesturen integer werken. ''Er is de afgelopen jaren geen pensioenstelsel opgebouwd dat even door de oudjes wordt leeggegeten.''

Kamp stelde dat het kabinet, werkgevers en de vakbeweging juist hebben afgesproken de juridische mogelijkheden met het nieuwe pensioenstelsel en de verdeling van risico's, lusten en lasten zorgvuldig te onderzoeken.

Daarbij wordt eveneens gekeken naar de effecten op de koopkracht en de verdeling van risico's, lusten en lasten tussen verschillende generaties.

Komende weken

Deze onderzoeken moeten begin volgend jaar klaar zijn. Maar de Tweede Kamer besloot woensdag in een procedurevergadering dat komende weken de koopkrachteffecten al doorgerekend moeten zijn.

De Kamer wil namelijk nog voor de zomer met de minister in debat met over het pensioenakkoord.

Bovendien is het volgens Kamps partijgenote, VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé, zaak dat er een eind komt aan verwarring over koopkrachteffecten.

Zo meent FNV Bondgenoten dat lagere inkomens die bij verhoging van de AOW-leeftijd toch op hun 65e jaar willen stoppen met werken, er ongeveer 5 tot 10 procent op achteruit kunnen gaan.

Tegen

De FNV-bond had vorige week al laten weten tegen het pensioenakkoord te zijn dat de eigen vakcentrale met werkgevers en het kabinet heeft gesloten.

De vakcentrale FNV en het ministerie van Sociale Zaken bestrijden nu de berekeningen van Bondgenoten over de inkomenseffecten.

Zo heeft de FNV-bond volgens het ministerie niet goed meegeteld dat de AOW de komende jaren ook stijgt door aanpassingen aan de inflatie en de ontwikkeling van de lonen.