AMSTERDAM - Voor mensen die gebruik maken van de thuiszorg begint het nieuwe jaar niet goed. Vanaf 1 januari hebben ze te maken met een forse verhoging van de eigen bijdrage. Voor sommigen is dit aanleiding om de noodzakelijke zorg op te zeggen.

De brief van het CAK, waarin de verhoging wordt aangekondigd, heeft tot veel onrust geleid. In de brief wordt namelijk ook gemeld dat het uurtarief wordt verhoogd. SP-Kamerlid Agnes Kant stelde vragen over de onrust en de opzeggingen.

Het CAK, die de eigen bijdrage int, meldt in de brief dat het uurtarief voor thuiszorg wordt verhoogd van 4,60 euro naar 11,80 euro. Veel van de ontvangers van de brief denken ook deze verhoging te moeten betalen, wat niet altijd het geval is. De systematiek van de eigen bijdragen is veranderd en gemaximeerd aan een percentage van het inkomen. In paniek hebben nogal wat thuiszorggebruikers de zorg opgezegd.