LIJNDEN - Uitzendbureaus verwachten een daling van het aantal Poolse arbeidsmigranten dat naar Nederland komt. Vooral de tuinbouw, vleesverwerkende industrie, metaalindustrie en transport worden getroffen.

Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek onder de leden van ABU, de koepelorganisatie voor uitzendondernemingen.

Ruim 40 procent van de leden verwacht dat het aantal Oost-Europese arbeidsmigranten dit jaar zal dalen als gevolg van de openstelling van de grenzen door Duitsland en Oostenrijk voor werknemers uit Oost-Europese landen. Ongeveer 33 procent verwacht dat het aanbod gelijk blijft.

Woonlocaties

ABU vindt dat gemeenten en de overheid maatregelen moeten nemen om Nederland aantrekkelijk te houden voor werknemers uit Oost-Europa. Zo moet er volgens de koepelorganisatie meer gedaan worden aan het beschikbaar stellen van voldoende en vooral geschikte woonlocaties en aan de aanpak van malafiditeit.

''Een economie zonder arbeidsmigranten staat stil'', zei adjunct-directeur Jurriën Koops van ABU. ''Het initiatief van minister Kamp om langdurig werklozen te stimuleren aan de slag te gaan juichten wij toe, maar het aanbod zal niet voldoende zijn.''

Werkvergunningen

Kamp zei dat nadat hij een strenger beleid ten aanzien van het afgeven van werkvergunningen voor Bulgaren en Roemenen afkondigde. ''Het is onmogelijk om zonder arbeidsmigranten bepaalde sectoren draaiende te houden."

"Het is van groot belang dat we de economische noodzaak van deze werknemers inzien en de juiste maatregelen nemen om ze hier te houden.''

Koops pleit daarom voor een harde aanpak van uitbuiting onder foute uitzendbureaus en huisjesmelkers. ''We willen met de gemeenten om de tafel om te zorgen voor voldoende en vooral geschikte woonlocaties.''