AMSTERDAM - De Nederlandse economie groeit dit jaar sterker dan eerder gedacht. Door de forse bezuinigingen die wereldwijd worden doorgevoerd blijft het herstel de komende jaren echter gematigd.

Dat blijkt uit nieuwe ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag presenteerde.

DNB rekent nu op een economische groei van 2,2 procent in 2011. Dat is aanzienlijk hoger dan de plus van 1,6 procent waar bij de vorige raming vanuit werd gegaan. Die verbetering is te danken aan de onverwacht sterke groei in de eerste drie maanden van dit jaar.

Die opleving is echter tijdelijk, waarschuwt DNB. In de tweede helft van het jaar valt het groeitempo teug omdat overheden en consumenten wereldwijd hun bestedingen matigen. Dit raakt de groei van de Nederlandse export en daarmee van de gehele economie. DNB verwacht dat de economische groei in 2012 uitkomt op 1,7 procent en een jaar later 2,1 procent bedraagt.

NU.nl heeft de ramingen over de Nederlandse economie die DNB de afgelopen jaren heeft gemaakt op een rij gezet. De gegevens zijn afkomstig uit de DNB Kwartaalberichten.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Tikkende tijdbom

DNB waarschuwde bij de ramingen nogmaals voor de Europese schuldencrisis. Als die nog verder uit de hand loopt kunnen er problemen ontstaan in de financiële sector, die uiteindelijk schadelijk zijn voor de gehele economie. ''Het is een tikkende tijdbom, die nog altijd niet overtuigend is gedemonteerd'', stelde DNB-directeur Lex Hoogduin.

Om de crisis te bezweren is een nieuw hulppakket met extra geld onvermijdelijk, denkt Hoogduin. Daarnaast moeten echter ook de Europese begrotingsregels worden aangescherpt, stelde hij. ''Alle elementen van de crisis moeten worden aangepakt.''

Griekenland

Herstructurering van de Griekse schuldenlast levert volgens de DNB-directeur niets op, zolang Griekenland ook afgezien van schuld- en rentebetalingen nog altijd met tekorten kampt. ''Afboeken maakt de schuldenlast niet houdbaar. Daarnaast haalt het de prikkel tot hervormingen weg en wordt het nog lastiger voor het land om in de toekomst weer de markt op te gaan.''

Van een eventuele bijdrage van de private sector aan een nieuw hulppakket moet ook niet teveel worden verwacht, aldus Hoogduin. ''Dat kan alleen op vrijwillige basis, omdat het anders wordt opgevat als een wanbetaling. Als het vrijwillig kan, dan is er niets op tegen. Maar we moeten ons in dit verband niet rijk rekenen.''