De inkomsten stegen met 0,8 procent ten opzichte van het recordjaar 2000

AMSTERDAM - Euronext, dat de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs exploiteert, heeft het afgelopen jaar bijna 1 procent meer verdiend dan in het jaar ervoor. De inkomsten van het beursconcern stegen van 692,2 miljoen naar 697,9 miljoen euro. Dat betekende ondanks de economische teruggang toch een toename van 0,8 procent ten opzichte van het recordjaar 2000.

De aanslagen in de VS van 11 september, in combinatie met de economische onzekerheid in de wereld, veroorzaakten in de derivatenhandel (de handel in van effecten afgeleide producten zoals opties) extra activiteit. De omzetten gingen hier met 22 procent omhoog, de inkomsten voor Euronext met 2,5 procent.

"Zoals verwacht was er een lichte teruggang in de effectenhandel", aldus Euronext. De inkomsten uit de effectenhandel daalden met 6 procent. De noteringsvergoedingen die samenhangen met beursintroducties daalden met bijna 17 procent (10 miljoen euro) tot 49,7 miljoen euro. "Deze daling vertegenwoordigt echter slechts 1 procent van onze jaarlijkse inkomsten."

Het totale aantal effectentransacties lag het afgelopen jaar 9,3 procent lager dan in het recordjaar 2000. Door de tariefstructuur leidde dit echter maar tot een omzetverlies van 6 procent op dit gebied.

Euronext, waarvan de aandelen zelf ook genoteerd zijn, komt op 8 maart met de winstcijfers over 2001.