AMSTERDAM - De voorgenomen maatregel van staatssecretaris van Financiën Weekers om de aftrek van de rente op overnamefinanciering te beperken, kost het bedrijfsleven in Nederland minimaal 837 miljoen euro.

Dit schrijft adviesbureau KPMG in een donderdag verschenen studie naar de effecten van de maatregel.

De staatssecretaris wil met het voorstel enkele tientallen investeringsfondsen aanpakken die door excessieve schuldfinanciering nauwelijks belasting betalen.

Nu mogen ze rentelasten die ze door de overname betalen namelijk nog verrekenen met de fiscale winst van die overgenomen onderneming.

KPMG

Volgens KPMG raakt de maatregel echter veel meer bedrijven doordat bijna alle vennootschappen uit verschillende werkmaatschappijen bestaan.

Ongeveer 40 procent van de schade zou zitten bij een kleine groep buitenlandse multinationals.

Weekers

Weekers was zelf eerder tot een raming van 165 miljoen euro aan kosten gekomen en gaat het KPMG-rapport nu bestuderen. Mogelijk dat KMPG van andere uitgangspunten is uitgegaan.

''Omdat we willen weten hoe het zit, hebben we KMPG uitgenodigd om de cijfers naast elkaar te leggen. We staan altijd open voor nieuwe inzichten en aanvullende info'', aldus de VVD-staatssecretaris.

Weekers staat nog altijd achter zijn voorstel, maar staat open voor eventuele betere alternatieven, mits die ook op voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen.

Wel moet het doel voorop blijven staan: het aanpakken van de 'sprinkhanen', de buitenlandse bedrijven die de winst van een in Nederland overgenomen bedrijf uithollen om zo weinig of geen belasting te hoeven betalen.