AMSTERDAM - Voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV gaat ervan uit dat er met werkgevers en het kabinet een definitief pensioenakkoord gesloten kan worden. Daarentegen ligt de grootste FNV-bond, Bondgenoten, nog steeds dwars.

Na afloop van een beraad met alle aangesloten FNV-bonden zei Jongerius donderdag dat er ''voldoende basis is om verder te onderhandelen''.

Volgens haar is er voldoende vertrouwen om te kunnen ''afstevenen op een definitief pensioenakkoord''.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten zei echter geen basis te zien om tot een akkoord te komen. Hij waarschuwt dat FNV Bondgenoten "zomaar acties kan gaan voeren" tegen de aanstaande pensioenplannen.

Van der Kolk gaat er wel vanuit dat de vakcentrale een akkoord sluit met werkgeversorganisaties en het kabinet. Zoals bij eerdere grotere sociale akkoorden is ook nu weer de FNV van plan het onderhandelingsresultaat in een referendum voor te leggen aan de leden.

Scheiding

De verscheurdheid binnen FNV hoeft volgens Van der Kolk niet te leiden tot een scheiding van Bondgenoten uit de vakcentrale. Ook is hij niet bang dat de vakbeweging nu niet meer serieus genomen zal worden door de werkgevers, omdat er binnen de eigen gelederen zo veel meningsverschillen zijn. ''De polder kan goed met conflicten omgaan'', aldus Van der Kolk.

De bond heeft grote bezwaren tegen de pensioenplannen, omdat mensen te weinig zekerheid krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering. Ook vindt de vakbondsvoorman dat werkgevers te weinig garant willen staan als pensioenfondsen in financiële problemen komen door tegenvallende beleggingen.

Verder zouden vooral mensen met lage inkomens er bekaaid van afkomen. Daarbij noemt Van der Kolk de extra AOW-stijging van 0,6 procent die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft toegezegd ''een sigaar uit eigen doos''. Het kabinet wil dit bekostigen door tegelijkertijd te korten op de ouderenkortingen en -toeslagen.

Bouw

FNV Bouw heeft donderdagavond laten weten dat de organisatie de voorstellen als ''voldoende'' beoordeeld. Zonder akkoord kunnen de plannen van het kabinet slechter uitpakken dan met akkoord. Daarom is het voortzetten van de onderhandelingen noodzakelijk, aldus Bouw.

Wel wil de bond nog berekeningen zien hoe de verhoging van de AOW precies uitpakt. FNV Bouw zal het eindresultaat in een referendum aan zijn achterban voorleggen. Abvakabo, een andere grote FNV-bond, weet volgens Van der Kolk nog niet of zij zich achter Jongerius schaart.

De Unie

De Unie, de grootste bond van de vakcentrale MHP, steunt het standpunt van FNV Bondgenoten. Ook De Unie heeft moeite met het conceptpensioenakkoord zoals dat nu op tafel ligt. Zoals het er nu uitziet, kan De Unie het niet met een positief advies aan de leden voorleggen, maar alleen voorwaardelijk. Dat zei voorzitter Rendert Algra van De Unie donderdag.

Net als FNV Bondgenoten vindt De Unie dat in het akkoord de risico's te veel bij de werknemers worden gelegd. De leden van De Unie waren al niet gelukkig met het akkoord dat de sociale partners vorig jaar sloten over de pensioenen en dat nu nader is uitgewerkt. Zij stelden toen al uitdrukkelijk als voorwaarde dat niet getornd mag worden aan opgebouwde rechten.

CNV

Volgens Jaap Smit, voorzitter van vakcentrale CNV, kan de onenigheid binnen FNV over het pensioenakkoord schade toebrengen aan de geloofwaardigheid van de vakbeweging. Hij ziet met lede ogen aan hoe de grootste vakbond, FNV Bondgenoten, het akkoord dat nu voorligt naar de prullenbak verwijst.

Tegelijkertijd vindt Smit dat de betrokken partijen bij het pensioenakkoord zich niet in de tang moet laten nemen door de tegenstanders van het conceptakkoord. De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP staan immers wel achter de plannen, benadrukt Smit. Als het pensioenplan niet wordt aangenomen, dan zijn de mensen slechter af, vreest hij.