DEN HAAG - Het niveau van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs daalt, zowel in absolute zin als ten opzichte van andere ontwikkelde landen.

Op de lange termijn kost deze achteruitgang mogelijk enkele procenten van het nationale inkomen, aangezien de kwaliteit van onderwijs grotendeels bepalend is voor de economische prestaties van Nederland.

Dat schrijft het CPB in de publicatie Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief. Die kwam maandag naar buiten. De achteruitgang is het grootst bij wiskunde in het voortgezet onderwijs maar geldt voor ook voor lezen en natuurwetenschappen.

Volgens de auteurs ligt het grootste probleem bij de meest getalenteerde leerlingen. ''Hun prestaties blijven consequent achter bij die van de beste leerlingen in veel andere ontwikkelde landen.’’

In de groep meest getalenteerde leerlingen behoren de Nederlanders op geen enkel terrein tot de internationale top 10. Volgens de onderzoekers is meer geld voor onderwijs niet per se de oplossing. Wel zou het helpen de kwaliteit van docenten te verbeteren.

Kabinet

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) zegt dat de conclusies van het rapport ''naadloos aansluiten’’ op de inzet van dit kabinet. ''Wij willen het beste uit alle leerlingen halen, juist ook alles uit de beste leerlingen.

Naast investeringen om de prestaties van leerlingen over de volle breedte te verhogen, wordt er de komende jaren een extra accent gelegd op excellente en hoogbegaafde leerlingen. Het kabinet wil dat scholen meer doen voor de meest getalenteerde leerlingen.

De prestaties van de 20 procent bestpresterende leerlingen moeten omhoog”, aldus de minister. ''Jaarlijks komt daar 30 miljoen extra voor beschikbaar."

Vragenuurtje

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold wil premier Rutte dinsdag tijdens het vragenuurtje naar de Tweede Kamer roepen. ''Nu het CPB berekend heeft dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs achteruit holt, wil ik van de premier weten wat hij daartegen gaat doen'', aldus Pechtold.

''De premier kan toch niet nog langer volhouden dat bezuinigingen op onderwijs de kwaliteit ten goede komt'', meende hij maandag.

Hij wil dat Rutte zelf naar de Kamer komt, omdat de premier kennis en innovatie een belangrijk deel van zijn zeventien hervormingen zou hebben genoemd.