AMSTERDAM - Het UWV Werkbedrijf gaat in de periode tot eind 2014 68 regiovestigingen sluiten. Werkzoekenden worden voortaan online geholpen.

Kabinetsbezuinigingen op arbeidsbemiddeling maken deze ingrepen noodzakelijk.

Kansrijke werklozen worden voortaan online begeleid bij het vinden van een baan. Voor de minder kansrijke werkzoekenden blijft persoonlijk contact op de zogenoemde werkpleinen bestaan.

Regiovestigingen

Uiteindelijk blijven dertig regiovestigingen over, die verdeeld worden over Nederland. In 2012 en 2013 worden 31 kleinere vestigingen gesloten. Over de 37 resterende te sluiten werkpleinen onderhandelt het UWV nog met de gemeenten.

Als het UWV vertrekt kunnen gemeenten er overigens zelf voor kiezen de werkpleinen open te houden.

In totaal bezuinigt het kabinet zeshonderd miljoen euro op het UWV. De bezuinigingen leiden tot een flinke krimp in het personeelsbestand. Eerder dit jaar werd al bekend dat er van de twintigduizend banen bij het UWV vijf- tot zesduizend verdwijnen.