AMSTERDAM - Bij de Nederlandse banken zijn vorig jaar 3300 bankrekeningen gevonden waarvan de tegoeden na de Tweede Wereldoorlog niet zijn opgevraagd. Een nieuwe stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa gaat vanaf maart op zoek naar de rechthebbenden van dit geld. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag bekendgemaakt.

Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 700.000 euro. Uit vergelijkingen van de rekeningen met lijsten van overledenen blijkt dat het vermoedelijk gaat om rekeningen van mensen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.

In de oorlog was het gezamenlijke saldo 90.000 gulden. Voor 90 procent gaat het om spaarrekeningen waarvan het tegoed op een bepaald moment wel is opgenomen, maar waar een storting van rente nog volgde. Er was al 2,3 miljoen euro voor deze individuele claims gereserveerd door de banken.

Het stichtingsbestuur zal bestaan uit twee NVB-leden en twee vertegenwoordigers van joodse instellingen. Oud-minister van Justitie W. Sorgdrager is de voorzitter. In maart 2002 wordt met advertenties in Nederlandse, Amerikaanse en Israëlische kranten bekendgemaakt dat deze rekeningen nog niet zijn opgeëist.

Eerder al hielden andere stichtingen onder de naam Sjoa zich bezig met individuele aanspraken op verzekeraars en op effecteninstellingen.

Klik hier