RIJSWIJK - Een kleine minderheid van de woningcorporaties is van plan de huur van alle woningen op termijn met 125 euro per maand te verhogen als de plannen van minister Piet Hein Donner voor een huurverhoging doorgaan.

Uit een enquête die dagblad Trouw woensdag publiceerde blijkt dat vier van de 83 ondervraagde corporaties de maatregel zou gebruiken om de huren van het hele woningbestand maximaal te verhogen.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag Donners voorstel om alle sociale huurwoningen 25 extra punten toe te kennen, zodat de huren mogen stijgen. Dat is volgens hem nodig om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen.

Duurdere woningen

In de enquête van Trouw tonen 25 van de 83 ondervraagde corporaties zich voorstander van het plan. Die woningbouwstichtingen bevinden zich vooral in de Randstad (19) en in Noord-Brabant (4), regio's waar woningen schaars zijn. De meeste zeggen alleen een prijsstijging te willen voor hun duurdere woningen.

De voorgestelde huurstijging geldt overigens niet voor bestaande huurders. Er zijn ruim vierhonderd woningcorporaties in Nederland.

Intrekken

Kamerbreed is vooraf kritisch op het voorstel gereageerd. GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt dat huurders opdraaien voor het taboe om iets te doen tegen het subsidiëren van koophuizen. Ze gaat Donner woensdag vragen zijn wijziging van het woningwaarderingstelsel in te trekken.

''Met deze wijziging geeft het kabinet verhuurders de ruimte de huur met 120 euro te verhogen'', vreest Voortman. ''Deze wijziging veroorzaakt nog meer verstopping op de woningmarkt. Huurders lijden onder het taboe op het hervormen van de subsidies op koophuizen.” GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek afbouwen.

De Kamer praat woensdagmiddag met Donner over de plannen, maar lijkt niet erg positief gestemd. De Woonbond gaat al uit van afwijzing van het kabinetsvoorstel.