DEN HAAG - Het plan van het kabinet de ziekenfondspremie volgend jaar te verhogen dupeert vooral gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Dat stellen de belangenorganisaties van gepensioneerden.

Het kabinet wil de ziekenfondspremie volgend jaar met 86 euro verhogen, om zo een bezuiniging van 700 miljoen te realiseren. Werkenden worden daarvoor gecompenseerd doordat de fiscale arbeidsaftrek met 60 euro per jaar stijgt.

Maar gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden hebben geen profijt van die maatregel, stellen de belangenorganisaties voor ABP- en PGGM-gepensioneerden en de Vereniging Aanpak Pensioenbreuk. De drie organisaties hebben premier Balkenende en minister De Geus van Sociale Zaken gevraagd deze groepen alsnog te compenseren voor de hogere ziekenfondspremie.

Ze vinden dat de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden niet verder mag worden uitgehold. Volgens ingewijden heeft het kabinet bewust ervoor gekozen uitkeringsgerechtigden geen compensatie te bieden. Het wil hen zo prikkelen sneller een baan te aanvaarden.