DEN HAAG - De jaar in jaar uit stijgende zorgkosten zijn op de langere termijn de grootste zorg voor minister van Financiën Jan Kees de Jager. Groter dan de Europese schuldencrisis en groter dan de 18 miljard euro aan bezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren.

De Jager zei dat donderdag in een toelichting op het financieel jaarverslag over 2010. ''De schuldencrisis overleven we wel en 18 miljard bezuinigen gaat ook wel lukken, maar mijn grootste zorg is de steeds maar toenemende groei in de zorgkosten’’, aldus De Jager.

De kosten voor zorg zijn het afgelopen decennium met 4 procent per jaar toegenomen, waar de gemiddelde economische groei 2 procent bedroeg. ''Dat is mathematisch onhoudbaar. Dan eet die ene categorie op een gegeven moment de hele economie op.’’

De zorg kostte de Nederlandse overheid vorig jaar circa 60 miljard euro. Elk jaar weer zijn er overschrijdingen op de begroting en financiële tegenvallers.

Financiën wil daarom sneller actuele informatie over de zorguitgaven en is met het ministerie van Volksgezondheid bezig daar een methode voor op te zetten. ''Nu kachelen we er steeds één of twee jaar achteraan.’’

Grootste uitdagingen

Hoe de stijgende zorguitgaven moeten worden aangepakt, is voor De Jager een van de grootste uitdagingen waar Nederland en de rest van de wereld voor staan.

Oplossingen ziet hij niet direct in het verhogen van de premies, het laten oplopen van de staatsschuld of het schrappen in andere uitgaven als die voor onderwijs of veiligheid.

''Op langere termijn ontkom je er niet aan om binnen de zorg de oplossing te zoeken. Iedereen moet de zorg krijgen die past bij een land als Nederland en ik ben ook voor solidariteit in het systeem. Maar hoe we dit gaan aanpakken, is voor Nederland en de rest van de wereld een van de grootste uitdagingen waar we mee te maken hebben.’’