Nog te veel onveilig werk en illegale arbeid

DEN HAAG - Bij bedrijven verslapt de aandacht voor veilige arbeidsomstandigheden geleidelijk. Ook zijn problemen met illegale arbeid op de werkvloer vorig jaar weer iets toegenomen.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van de inspectiedienst over 2010.

De arbeidsomstandigheden bleken vorig jaar niet in orde bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven. Dat was een jaar eerder 58 procent en het jaar daarvoor nog 56 procent. Ook is maar een beperkt deel van de bedrijven (30 procent) die vallen onder een zogeheten Arbocatalogus over veilig werken, bekend met deze sectorafspraken.

Verder stuitte de inspectie in 2010 op misstanden met illegale arbeid bij 18 procent van de controles, tegen 17 procent in 2009 en 16 procent in 2008. Vooral in de schoonmaak- en uitzendsector zijn meer overtredingen geconstateerd op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen en met onderbetaling.

Illegale werknemers

Het aantal aangetroffen illegale werknemers schommelt de laatste jaren. Vorig jaar ging het in totaal om 2397 illegaal tewerkgestelden. Dat zijn er ongeveer honderd minder dan een jaar eerder, maar bijna vierhonderd meer dan in 2008.

Volgens directeur Jan van den Bos van de Arbeidsinspectie blijven inspecties nodig om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten te beperken. Zo wordt door de inspectiedienst erop gewezen dat er sprake van een stijgende instroom in uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid (WIA).

Ook is volgens Van den Bos controle nodig om verdringing van 'gewone' werknemers en eerlijke ondernemers door illegale arbeid en onderbetaling tegen te gaan.

Controle

De Arbeidsinspectie controleert de laatste jaren steeds gerichter bij bedrijven en sectoren waar veel misstanden worden verwacht. Volgens de dienst is hierdoor een deel van de stijgende lijn in geconstateerde overtredingen te verklaren.

Ook de slechtere economische omstandigheden, worden als reden genoemd dat meer werkgevers regels slechter naleven om de kosten te drukken.

Boetes

Er zijn in 2010 in totaal bijna vierduizend boetes opgelegd aan werkgevers wegens slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en illegale tewerkstelling van vreemdelingen. Bij elkaar is 42,7 miljoen euro aan boetes opgelegd. Ruim 32 miljoen euro hiervan betrof boetes wegens illegale arbeid en ruim 2 miljoen euro voor ontduiking van het minimumloon.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie