DEN HAAG - Actiegroep LIA (Leraren In Actie) roept alle leerkrachten uit het voortgezet onderwijs op om op 23 mei geen les te geven. Rond die tijd hebben de onderwijsbonden en de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs (VO-raad) overleg.

Volgens LIA gaan ze dan het principe-akkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs definitief maken.

Met een manifestatie op het Plein in Den Haag wil de actiegroep haar onvrede duidelijk maken. Voor leraren worden lange tafels neergezet waaraan ze hun examenwerk kunnen nakijken.

In het principeakkoord, dat geldt voor 2011-2012, staat onder meer dat vastgehouden wordt aan de nullijn en dat onderwijsondersteunend personeel een hogere eindejaarsuitkering krijgt.

Er zijn ook hardere afspraken gemaakt over onbevoegd personeel voor de klas. Docenten die onbevoegd zijn, moeten binnen twee jaar hun diploma halen om de bevoegdheid alsnog te verkrijgen.

Funeste gevolgen

LIA vreest dat door dit akkoord het lerarentekort nog groter zal worden en dat het funeste gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt de stelling van LIA dat het principe-akkoord eind mei definitief gemaakt wordt, voorbarig.

''We hebben het akkoord aan onze leden voorgelegd. Het is aan hen om te beslissen of ze ermee akkoord gaan.'', aldus een AOb-woordvoerder dinsdag.