FNV buigt zich over pensioendiscussie

AMSTERDAM - In het hoofdkantoor van FNV in Amsterdam is maandag het interne overleg over het pensioenakkoord begonnen.

De gesprekken tussen het bestuur van de vakcentrale en de voorzitters van de aangesloten bonden is op scherp gezet door FNV Bondgenoten.

De grootste FNV-bond wil dat de vakcentrale op de eisen van Bondgenoten ingaat. Lukt dat niet, dan wil de bond zijn eigen koers varen.

De discussie gaat vooral om de vraag hoeveel zekerheid geboden kan en moet worden over de hoogte van de pensioenuitkering aan het einde van de loopbaan, zonder dat dit koopkrachtbehoud van gepensioneerden in de weg staat.

Beleggen

Tegenstanders van de opvatting van Bondgenoten denken dat het bieden van zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering aan het einde van de loopbaan, de kans op indexatie en dus op koopkrachtbehoud van gepensioneerden te veel aantast.

Hoe meer zekerheid een pensioenfonds biedt, hoe grotere buffers het moet aanhouden en hoe minder het risicovol kan beleggen. Die beleggingen zijn nodig om geld te hebben om te kunnen indexeren.

Koopkracht

FNV Bondgenoten vindt dat in de afspraken tussen werkgevers en de vakbonden te veel nadruk wordt gelegd op de koopkracht, en dat zekerheden van gepensioneerden over hun uitkering hiervoor worden ingeleverd.

''Koopkracht is belangrijk, maar zekerheid ook en dat komt te weinig naar voren in de huidige plannen'', zei pensioendeskundige Willem Noordman van Bondgenoten.

Mocht Bondgenoten de rest van de vakcentrale maandag niet weten te overtuigen, dan gaat de vakbond zich op een eigen koers bezinnen. Hoe deze er concreet uitziet, kon Noordman nog niet zeggen.

Standpunt

De federatieraad moet proberen met een standpunt te komen. Komt het op een stemming aan, dan heeft Bondgenoten tachtig van de in totaal 342 te verdelen stemmen.

Ook Abvakabo en FNV Bouw, die respectievelijk 71 en 35 stemmen hebben, hebben eerder kritiek geuit op de richting die de onderhandelingen tussen werkgevers vakbeweging uitgingen. Maar het lijkt er niet op dat zij zich vierkant achter Bondgenoten opstellen.

De insteek van de federatieraad maandag is wel om de neuzen in een richting te krijgen, zodat de onderhandelingen met de werkgevers hervat kunnen worden.

Lees meer over:
Tip de redactie