LUXEMBURG - De werkloosheid in de eurozone is in maart licht gedaald. Ten opzichte van februari daalde het aantal werklozen met negenduizend.

Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag bekend (pdf).

Het werkloosheidspercentage bleef ten opzichte van februari stabiel op 9,9 procent. Ten opzichte van maart 2010 was sprake van een daling van het werkloosheidspercentage met 0,2 procentpunt.

Inflatie

De inflatie in de eurozone is in april gestegen tot 2,8 procent op jaarbasis. Ook dat maakte Eurostat vrijdag bekend in een voorlopige raming (pdf).

In maart kwam de inflatie nog uit op 2,7 procent. Economen dachten dat dit niveau in april gehandhaafd zou worden. De consumentenprijzen lopen vooral op door de hogere energie- en grondstoffenprijzen.

De inflatie in de eurolanden ligt nu ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt op een inflatie van net onder de 2 procent. De oplopende prijzen kunnen de ECB onder druk zetten om de rente verder te verhogen. De ECB verhoogde eerder deze maand de rente met een kwart procentpunt tot 1,25 procent.