DEN HAAG - De afzetprijzen in de industrie waren in maart bijna 13 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was de prijsstijging net zo groot als in februari. Het prijsniveau ligt inmiddels boven de top van medio 2008, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijsstijging hangt voor een deel samen met de ontwikkeling van de olieprijzen. De prijzen van de aardolieverwerkende industrie lagen ruim 30 procent hoger dan een jaar eerder.

Dit buiten beschouwing gelaten lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie nog bijna 10 procent boven het niveau van maart vorig jaar.

Chemieproducten waren 23 procent duurder. Bij de basismetaalindustrie (ruim 17 procent) en de voedingsmiddelenindustrie (13 procent) liep de prijsstijging eveneens in de dubbele cijfers. In de overige branches waren de prijzen ook hoger dan een jaar eerder.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Ten opzichte van februari stegen de afzetprijzen in maart met bijna 2 procent. Op de binnenlandse markt stegen de prijzen daarbij harder dan die op de buitenlandse markt. Met meer dan 5 procent was de stijging bij de aardolieverwerkende industrie het grootst.