WOERDEN - Elk jaar overlijden naar schatting drieduizend werknemers door ziekten die zijn veroorzaakt door ongezond werk en bedrijfsongevallen.

Nederland doet veel te weinig aan het voorkomen daarvan, vindt de FNV. Daarom pleit de vakcentrale voor ''vliegende brigades'' die in actie komen wanneer meerdere werknemers gewag maken van een aandoening of ziekmakende situatie.

FNV-bestuurder Leo Hartveld stelt voor op een aantal plaatsen in Nederland groepjes deskundigen te stationeren die onmiddellijk kunnen gaan kijken wat er aan de hand is wanneer diverse werknemers aan de bel trekken.

''Huiduitslag bij werknemers in het zwembad, astmaklachten na blootstelling aan bepaalde stoffen of een lastig te verklaren aantal miskramen in de zorg, wellicht door fysieke belasting. Het zijn allemaal situaties waarin je eigenlijk direct en snel moet kunnen optreden om na te gaan of het werkgebonden problemen zijn.''

Is het werk waarschijnlijk de oorzaak, dan moet nader onderzoek volgen, waarbij eventueel ook soortgelijke bedrijven worden betrokken.

Herdenken

Hartveld lanceert het idee op Workers Memorial Day, de dag waarop vakbonden wereldwijd alle werknemers herdenken die zijn gestorven door hun werk. Wereldwijd zijn dat er volgens cijfers van Internationale Arbeidsorganisatie ILO 2,3 miljoen per jaar.

In Nederland wordt dit niet officieel geregistreerd, maar vorig jaar bleek uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten dat jaarlijks drieduizend mensen voortijdig overlijden als gevolg van hun werk.

Verkeer

Dat zijn er veel meer dan het aantal doden dat jaarlijks in het verkeer valt, constateert Hartveld. Om het aantal verkeersdoden omlaag te brengen, zijn allerlei maatregelen genomen als intensieve controles en fikse straffen op alcohol in het verkeer.

''Maar met veiligheidsregels op het werk wordt het almaar minder'', aldus de vakbondsbestuurder. ''De arbeidsinspectie moet inleveren, het centrum voor beroepsziekten moet inleveren, de Gezondheidsraad krijgt minder'', zo somt hij op.