AMSTERDAM - De Nederlandse financiële sector blijft kwetsbaar voor nieuwe schokken. Vooral de Europese schuldencrisis en de grote leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt kunnen op korte termijn voor problemen zorgen.

Hiervoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) in een woensdag gepubliceerd rapport (pdf). De Europese schuldencrisis blijft voorlopig de grootste bedreiging voor het financiële stelsel, aldus DNB.

De forse problemen in de zwakke eurolanden vergroten de onzekerheid over de gezondheid van de Europese banken. Die onrust werkt weer door in de rentes die overheden moeten betalen op hun leningen.

DNB ziet ook problemen op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed. De structurele leegstand van veel kantoren kan tot grote prijsdalingen leiden, die banken dwingen tot forse afschrijvingen op hun bezittingen. ''Die zorg is groter geworden'', stelde DNB-directeur Lex Hoogduin in een toelichting.

Haast

Door het herstel van de economie bouwen banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun buffers langzamerhand weer op. De reserves zijn nog niet groot genoeg om een nieuwe crisis aan te kunnen, maar Hoogduin waarschuwde voor te veel haast. '

'We moeten hardlopen, maar niet struikelen. Als je te veel wilt riskeer je een recessie en draai je de kredietverlening voor jaren de nek om.''

Om het financiële systeem weerbaarder te maken wil DNB snel maatregelen doorvoeren die het mogelijk maken om grote banken in geval van nood failliet te laten gaan. Hiervoor worden eind dit jaar internationale regels voorgesteld, die DNB in Nederland versneld wil invoeren, aldus Hoogduin.

Buffers

''We willen aan de ene kant zoveel mogelijk faillissementen voorkomen door buffers te verhogen, terwijl het aan de andere kant mogelijk moet worden om grote instellingen ordentelijk failliet te laten gaan'', vatte Hoogduin samen.

De Nederlandsche Bank (DNB) is niet gerust op de hoogte van de buffers in het nieuwe pensioenstelsel waarover momenteel wordt onderhandeld. Een systeem met lagere reserves bij de pensioenfondsen zet druk op de rest van het financiële stelsel, waarschuwde DNB-directeur Lex Hoogduin woensdag.

Pensioen

''We lijken toe te gaan naar een stelsel met minder buffers'', aldus Hoogduin. ''Je moet je afvragen of je dat wel wilt, die buffers spelen een cruciale rol in het financiële stelsel als geheel. Als de buffers van pensioenfondsen worden afgebouwd moeten ze op andere plekken in het stelsel worden vergroot.''

Het kabinet, werkgevers en vakbonden onderhandelen al maanden over de hervorming van het pensioenstelsel. DNB heeft hierin geen rol. ''Maar we vinden het belangrijk om te wijzen op de gevolgen van beslissingen'', aldus Hoogduin.