DEN HAAG - Bijna driekwart van de Nederlanders (73 procent) denkt dat toekomstige generaties het slechter krijgen dan de mensen van nu. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Het rapport is woensdag gepresenteerd.

Bijna drie vijfde (58 procent) van de ondervraagden denkt dat hun eigen kinderen het financieel slechter krijgen. Van de lager opgeleiden verwacht 67 procent dat. Bij de hoger opgeleiden ligt dat percentage op 45.

De RMO heeft de enquête laten uitvoeren in verband met een onderzoek naar de mate waarin Nederlanders de mogelijkheid hebben om te stijgen op de sociaal-maatschappelijke ladder. Volgens de raad lijken die mogelijkheden af te nemen.

Problematisch

Van de ondervraagden in de enquête vindt 59 procent dat hoger en lager opgeleiden elkaar steeds minder tegenkomen. Ze zitten minder vaak op dezelfde scholen en wonen vaker in verschillende buurten. Ruim 85 procent vindt dat problematisch.

Volgens de RMO is het onderwijs niet meer de maatschappelijke verheffingsmachine die het jarenlang was. Het onderwijs is meer een ''verdelingsmechanisme'' geworden: kinderen van lager opgeleiden worden al vroeg in hun schoolcarrière voorgesorteerd naar een onderwijspad dat hun minder kans biedt hun talent te ontplooien.

Kinderen uit milieus met meer opleiding hebben meer hulpbronnen tot hun beschikking en krijgen zo een voorsprong.

Overtreffen

Aan de andere kant signaleert de RMO dat sociale daling op de maatschappelijke ladder ook vaker kan spelen bij kinderen: als er meer mensen hoog opgeleid zijn dan vroeger, moeten hun kinderen wel heel veel presteren om hun ouders te overtreffen.

De raad adviseert het ministerie van Onderwijs kinderen de kans te blijven geven hun talenten te ontwikkelen, ongeacht de achtergrond van hun ouders. Zo zouden de mogelijkheden om op oudere leeftijd bij te leren, moeten worden verbeterd.